POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Osvojení

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 1. patro budova B, kancelář č. 205

Úřední hodiny

Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.

Pá – pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Vedoucí
Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

K prvotní konzultaci není třeba žádný doklad. O dalších potřebných dokladech Vás bude informovat příslušná pracovnice při osobním jednání.

Formuláře

Formuláře žádosti o zprostředkování osvojení budou zájemci předány u osobního jednání s pracovnicí sociálně právní ochrany dětí.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Nejsou stanoveny poplatky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovníků a povahy konkrétního případu.

Další informace

Žádost o osvojení mohou podat manželé starší 18 let, občan ČR, cizinci s trvalým pobytem na území ČR, osamělá žena.

Proces zprostředkování osvojení začíná na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (Městský úřad Litoměřice), kde je možné na oddělení SPOD získat podrobné informace o osvojení a žádost. U žadatelů se zjišťuje jejich zdravotní stav, motivace k osvojení, osobnostní dispozice a ekonomické a sociální poměry. Žádost s přílohami je doplněná o stanovisko a šetření OSPOD.

OSPOD je v kontaktu s žadateli po celou dobu procesu, současně je určen opatrovníkem pro soudní řízení ve věci osvojení.

Samotné zprostředkování provádí krajský úřad, který vede evidenci žadatelů o náhradní rodinnou péči, provádí odborné posuzování a vede evidenci dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče.
Pokud jsou po posouzení žadatelé zařazeni do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, absolvují odbornou přípravu k zařazení dítěte do rodiny.

Pokud jsou vybráni jako vhodní osvojitelé pro konkrétní dítě, nastává období péče před osvojením, kdy mají žadatelé dítě v péči na vlastní náklady. Po uplynutí zákonné lhůty rozhodne o osvojení nezletilého dítěte soud.

Vznikne nová rodina pro nezletilé dítě, které získává i novou identitu. Osvojitelé se stávají rodiči dítěte zapsáním v jeho rodném listu. Zanikají vazby dítěte na jeho původní rodinu a mezi osvojiteli a dítětem vznikají vztahy jako mezi rodiči a dětmi včetně vazeb na širší rodinu.

Leták o náhradní rodinné péči zde: Leták k náhradní rodinné péči

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata.gazsi@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

1. 2. 2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu