POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Pronájem pozemků

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města, 2.patro, dveře č. 117.

Úřední hodiny

pondělí a středa 08.00 - 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 08.00 - 15.00 hod.
pátek 08.00 - 13.30 hod.

Vedoucí

Mgr. Václav Härting, tel:416 916 259, vaclav.harting@litomerice.cz

Pracovníci

Jana Fialová, tel: 416 916 255, jana.fialova @litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Písemnou žádost o pronájem nemovité věci, vyhotovenou volnou formou, adresovanou nebo doručenou na podatelnu Městského úřadu Litoměřice, OSNMM, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice s následujícími údaji:

  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování, telefonický, e-mailový kontakt nebo ID datové schránky
  • fyzická osoba v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování, telefonický, e-mailový kontakt nebo ID datové schránky
  • právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, telefonický, e-mailový kontakt nebo ID datové schránky
  • definici a označení žádané nemovité věci, spolu s jejím zákresem v kopii katastrální mapy
  • plánovaný záměr a časové vymezení užívání nemovité věci

Žádost o pronájem lze zaslat také elektronicky na adresu jana.fialova@litomerice.cz

Formuláře

Volná forma.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty jsou závislé na projednání žádosti v orgánech Města Litoměřice, Majetková komise, Rada města Litoměřice s ohledem na § 39 zák.č. 128/2000 Sb.,o obcích, což činní přibližně 2 měsíce.

Další informace

Text

Za správnost údajů zodpovídá

Jana Fialová, tel: 416 916 255, jana.fialova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.02.2016


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu