POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Souhlas - 50 m od okraje lesa

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o souhlas se stavbou umístěnou do 50 m od okraje lesa

Kde nás najdete

Adresa: MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, třetí patro, č. kanceláře 473

Úřední hodiny

Pondělí a středa       

07:00 – 17:00 hod.

Úterý a čtvrtek

07:00 – 15:00 hod.

Pátek

07:00 – 13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Pracovníci

Martin Košner - tel: 416 916 170, e-mail: martin.kosner@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Vyplněnou žádost, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném pozemku a zdůvodnění žádosti.

Dále je třeba doložit snímek katastrální mapy s vyznačeným zájmovým územím, výpis z katastru nemovitostí (popřípadě informace o parcelách), stanovisko odborného lesního hospodáře a při zastupování žadatele plnou moc.

V případě staveb a terénních úprav doložit příslušnou část dokumentace charakterizující umístění stavby či terénní úpravy, vzhledem k lesnímu pozemku.

Formuláře

Žádost o vydání závazného stanoviska o umístění stavby do 50 m od okraje lesa.                         
Odkaz na formulář ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

Další informace

K umístění staveb, zařízení nebo terénním úpravám na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů.

Městský úřad Litoměřice, orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění vydává souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od lesa vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení formou závazného stanoviska podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.                                                                                  

Žádost podává ten, kdo zamýšlí umístění stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

02.09.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu