POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Vydání loveckého lístku

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o vydání loveckého lístku

Kde nás najdete

Adresa: MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, třetí patro, č. kanceláře 473

Úřední hodiny

Pondělí a středa       

07:00 – 17:00 hod.

Úterý a čtvrtek

07:00 – 15:00 hod.

Pátek

07:00 – 13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Pracovníci

Martin Košner - tel: 416 916 170, e-mail: e-mail: martin.kosner@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

 • občanský průkaz, u cizinců platný pas
 • vyplněnou žádost (k dispozici na odboru životního prostředí)
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost. Potvrzení nebo doklad, že žadatel je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem. U cizince se za doklad o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.
 • doklad o pojištění (§ 48 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti)
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Formuláře

Žádost o vydání loveckého lístku podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.                      
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout u příslušného pracovníka státní správy myslivosti, lesů a rybářství nebo je ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:

   
 • na 1 den 30 Kč,
   
 • na 5 dní 50 Kč,
   
 • na 30 dní 70 Kč,
   
 • na 6 měsíců 100 Kč,
   
 • na 1 rok 150 Kč,
   
 • na dobu neurčitou 1 000 Kč.

 

Lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, kde je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce (prokáží se potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR) je poplatek za vydání loveckého lístku na 12 měsíců 75 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Ze zákona je lhůta 30 dnů, ale úplnou žádost oprávněným žadatelům vyřizujeme na počkání.

Další informace

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, orgán státní správy myslivosti vydává lovecké lístky občanům České republiky, kteří mají trvalý pobyt v jeho správním obvodu a cizincům, kteří se v jeho obvodu zdržují.
 

Druhy loveckých lístků jsou:

 1. lovecký lístek pro české občany,
 2. lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
 3. lovecký lístek pro cizince

Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti lze lovecký lístek vydat jen tomu, kdo prokáže, že:

 1. je starší 16 let,
 2. má způsobilost k právním úkonům,
 3. složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
 4. je bezúhonný (§ 12 odst. 4) občan České republiky. K prokázání bezúhonnosti si správní orgán sám opatří výpis z evidence Rejstříku trestů (žadatel jej nemusí předkládat),
 5. je pojištěn (§ 48)                                                                        

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

02.09.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu