POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Vydání řidičského průkazu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 08.00 – 12.00

Pracovníci
Vedoucí oddělení
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žadatel je povinen osobně (zastoupení není možné) úřadu předložit:

 • žádost o udělení řidičského oprávnění - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a čárovým kódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů),
 • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz), v případě jeho ztráty nebo odcizení platný cestovní pas s potvrzením o pobytu, cizinec předkládá povolení k pobytu,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (podrobnosti uvedeny v ustanovení § 92 odst. 4 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů),
 • v případě rozšíření stávajícího řidičského oprávnění vrací žadatel původní řidičský průkaz při vyzvednutí nového řidičského průkazu, při podání žádosti jej pouze předkládá,
 • doklad o odborné způsobilosti (žádost o přijetí k výuce a výcviku) - ne starší 6 měsíců,
 • čestné prohlášení žadatele (obsah uveden v ustanovení § 92 odst. 3 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů), je k dispozici u přepážky,
 • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem ve smyslu Přílohy 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (posudek nemůže být nahrazen dokladem o zdravotní způsobilosti uvedeném v žádosti o řidičské oprávnění, neboť se v tomto případě jedná o zápis lékaře ke splnění podmínky pro přijetí k výuce a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění a vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a tento zápis neobsahuje všechny náležitosti, které jsou vzorem posudku stanoveny).

Formuláře

Žádost o udělení řidičského oprávnění - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží žadatel u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a čárovým kódem - nelze ji tedy kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů).

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

 • 200,- Kč - poprvé udělené řidičské oprávnění (u poprvé uděleného řidičského oprávnění lze vydat řidičský průkaz pouze ve lhůtě do 20 dnů),
 • 200,- Kč při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 20 dnů),
 • 700,- Kč při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů),
 • platba je možná v hotovosti a také platební kartou

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

První řidičský průkaz je vydáván pouze ve lhůtě do 20 dnů, při dalších výměnách či rozšíření je možno vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.

Další informace

Odkaz na životní situaci na portálu veřejné správy
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/doprava/ridicske-prukazy/vymena-ridicskeho-prukazu-v-zakonem-stanovene-lhute.html

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan.jakub@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

20.12.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu